Kaj storiti v primeru smrti

 

Ko smrt nastopi na domu:

 

Če oseba umre na domu, najprej pokličite zdravnika oziroma mrliškega preglednika (dežurni zdravnik v lokalnem zdravstvenem domu), ki pokojno osebo pregleda in izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti). Po izdaji tega potrdila se obrnite na naše pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve ali do pogreba.

Pred prihodom naših uslužbencev morate pripraviti naseldnje:

  • osebni dokument umrle osebe (osebna izkaznica ali potni list);
  • obleka;
  • slika (če želite osmrtnico ali obdelavo fotografije za žarni ali klasični pokop);
  • zdravniško potrdilo o vzroku smrti oziroma potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, kadar smrt nastopi na domu.

 

Z uslužbenci našega podjetja se kasneje dogovorite o nadaljnjih storitvah za pokop.

 

Smrt v bolnišnici, domu starejših ali drugih institucijah:

 

V primeru, da nekdo umre v zdravstvenem zavodu, domu starejših občanov, zavodu za prestajanje kazni ali v katerem drugem nastanitvenem objektu, zavodu oziroma organizaciji, mora podati prijavo smrti zavod ali organizacija, v kateri je oseba umrla. Prav tako mora zavod ali organizacija o smrti obvestiti svojce umrle osebe. Svojci se nato obrnejo na pogrebno podjetje, poleg tega morajo tudi prevzeti osebne stvari pokojne osebe.

 

Prijava smrti:

 

Če je useba umrla doma, mora smrt prijaviti mrliški preglenik - zdravnik, ki je ugotovil smrt, kot je to zapisano v zakonu o matičnem regisrtu. Če tega ne stori, prijavijo smrt družinski člani ali tisti, s katerim je umrli živel. Smrt se mora prijaviti upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. Smrt se prijavi s Potrdilom o smrti oz. Potrdilom o vzroku smrti.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele ali drugem nastanitvenem objektu ali organizaciji oziroma zavodu, Upravni enoti prijavi zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.

  

Pokop oziroma upepelitev:

 

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.